Çevrimiçi Terapi Kalıcıdır - Konular


Çevrimiçi terapi kalıcıdır !
En İyi Çevrimiçi Terapi Hizmetleri
Uzmanlar, tele sağlık kullanım oranlarının hızla artmasıyla birlikte, birçok psikolog devam eden COVID-19 salgını sırasında uzaktan bakım sağlamaya uyum sağladığından, gizlilik ve güvenlik, bakıma erişim ve sağlayıcılar için ödemelerle ilgili endişelerin çözülmesinin kritik olacağını söylüyor.

Bu endişelerin çözülmesi, ruh sağlığı hizmetlerine, özellikle de sanal olarak sunulan hizmetlere olan talep arttıkça, psikologların tele sağlık hizmetleri sunmaya devam edebilmelerini sağlamak için kritik öneme sahip olacaktır.

Birkaç çalışma , telepsikolojinin etkinliğini çoktan kanıtladı. araştırması, Georgetown Üniversitesi'nde iletişim, kültür ve teknoloji profesörü olan ve son yirmi yılda telesağlığın büyümesini takip eden PhD Jeanine Turner'ın telesağlığı kullanan hem hastaların hem de sağlayıcıların genel olarak onu olumlu gördüklerini göstermiştir.

Telesağlık için teknoloji ve altyapı 1990'ların ortalarından beri mevcut olsa da Turner, sağlık sektörünün bir pandemi gibi statükoyu sona erdiren bir olay olmadan telesağlığı asla tam olarak benimsemeyeceğini söylüyor.

Turner, "Geçen yıl, birkaç hafta içinde sistem, geniş ölçekli benimsemenin tüm zorluklarını aşmak zorunda kaldı" diyor. "Şimdi havalandı ve geri dönüşü olmayacak."
Sonuçların değerlendirilmesi

COVID-19 salgını, temelde çoğu sağlık hizmeti sağlayıcısını hastaları uzaktan görmeye zorladı, ancak psikologların hizmetlerinin sanal olarak sunulmasıyla ilgili benzersiz endişeleri ve soruları var. Örneğin, teknoloji terapötik ittifakı nasıl etkileyebilir? Ve ruh sağlığı bakımı, tanımı gereği, güçlü bir duygusal boyuta sahiptir. Bu gerçekten çevrimiçi olarak onurlandırılabilir mi?

göre öyle görünüyor . Ashley Batastini'ye Memphis Üniversitesi Danışmanlık, Eğitim Psikolojisi ve Araştırma Bölümü'nde yardımcı doçent olan PhD

Batastini ve meslektaşları yakın zamanda, video konferans yoluyla yapılan klinik müdahaleleri ve değerlendirmeleri yüz yüze yapılanlarla karşılaştıran büyük bir meta-analitik çalışma yayınladılar. Genel olarak, yüz yüze ve sanal müdahalelerin benzer sonuçlar ürettiğini buldular. Aynı şekilde, değerlendirmelerin modaliteler arasında benzer görüşler ürettiğini söylüyor.

Batastini, "Sanal teslimatı yüz yüze teslimatla karşılaştırmak bizim için önemliydi, temelle değil" diyor. "Aynı odada fiziksel varlığın ne kadar önemli olduğunu görmek istedik."

Sonuç, Batastini ve ekibi için sürpriz olmadı. Aynı ekip tarafından ıslah ve adli telepsikolojiye odaklanan 2016 meta-analizi de dahil olmak üzere, sonuçlarının telepsikoloji hakkındaki mevcut literatürle uyumlu olduğunu söylüyor. (Batastini ve meslektaşları yeni çalışmada ilginç bir sürprizi ortaya çıkardılar: Kadınların sanal müdahalelerden sonra yüz yüze müdahalelerden daha iyi sonuçlar aldığı görülüyor, bu daha fazla araştırmayı hak ediyor, diyor.)

Batastini, bu çalışmanın psikologların sanal sunumun hizmetleri üzerindeki etkisi hakkında sahip olabilecekleri kalıcı endişeleri gidermeye yardımcı olacağını umuyor.

"Telepsikolojinin burada kalacağını düşünüyorum ve bizim için direnmek değil uyum sağlamak önemlidir" diyor.
Kalite, güvenlik ve gizliliğin sağlanması

Batastini'nin "telepsikolojiyi bakıma erişimi iyileştirmenin anahtarı olarak selamlayanlar" için bir uyarı sözü var. Ekibinin çalışması zorlayıcı bir sonuca sahip olsa da, tele-psikoloji üzerine mevcut literatürdeki bazı önemli sınırlamaları da ortaya çıkardı; yani çalışmalar arasında tutarsız kalite.

"Bildiğimiz şey kesinlikle umut verici, ancak bilimsel olarak daha titiz çalışmalara ve neyin kimin için işe yaradığına dair daha iyi bir anlayışa ihtiyacımız var" diyor.

Her ikisi de sanal müdahalelerin veya değerlendirmelerin başarısı için çok önemli olan tüm hastaların internete ve özel alanlara erişimini iyileştirmenin önemini vurguluyor.

"Korunmasız veya yetersiz hizmet alan müşteriler için bu görev daha zor olabilir. Batastini, psikologların göz önünde bulundurabilecekleri bir olasılık, yerel topluluk kuruluşlarıyla veya danışanların oturumlara katılması için özel, merkezi ve temiz alanlar sunan kütüphaneler, tıp merkezleri, topluluk kolejleri veya adliyeler gibi diğer alanlarla ortaklıklar kurmaktır” diyor Batastini.

Ancak tele-psikolojinin mahremiyeti ve güvenliğiyle ilgili endişeler, ekranın hasta tarafıyla sınırlı değildir. Psikologların, veri ihlali olasılığı gibi genel gizlilik ve güvenlik risklerinin farkında olması ve bunları en aza indirmek için adımlar atması gerekir. Batastini'ye göre, bu riskleri yönetmenin iki bileşeni vardır.

İlk olarak, psikologlar kendi araştırmalarını yapmalı ve kullandıkları platformların Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Hesap Verebilirlik Yasası (HIPAA) ile , özellikle HIPAA'nın Güvenlik Kuralı ve Gizlilik Kuralı ile uyumlu olduğundan emin olmalıdır.

Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli platformlar var, ancak sağlayıcılar kullandıkları şeyin HIPAA uyumlu olduğunu varsaymamalı, diyor.

Güvenliğinizi güçlendirmenin ikinci yolu bilgilendirilmiş onaydır . Batastini, psikologların hem hastaları potansiyel riskler hakkında bilgilendiren hem de bu risklerin nasıl yönetildiğini bilmelerini sağlayan kapsamlı ve açık bir onay formu kullanmalarını önerir. Örneğin, psikologlar hastalarına mahremiyeti korumak için şifreleme, güvenlik duvarları ve virüsten koruma ve kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı gibi kullandıkları teknik kontrolleri anlatmalıdır. Ayrıca, hasta verilerinin güvenli bir şekilde saklanması, aktarılması ve imhasına ilişkin politika ve prosedürlerini uygulamalı ve hastaları bilgilendirmelidirler.

Son olarak Batastini, "form aynı zamanda hastanın kendi ortamlarındaki riskleri en aza indirmek için neler yapabileceğini de anlatmalıdır" diyor, örneğin kimsenin kimsenin duymayacağı özel bir alan bulması gibi.

APA'nın Hukuk ve Düzenleme İşleri Ofisi'nde yasal ve düzenleyici politika direktörü olan Deborah Baker, telesağlık uygulayan psikologların eyaletlerindeki geçerli gizlilik yasalarına da aşina olmaları gerektiğini söylüyor. "Örneğin, bir veri ihlali durumunda, bir eyaletin HIPAA'nın gerektirdiğine ek olarak kendi bildirim gereksinimi de olabilir" diyor.