Psikoterapi Nedir - Konular


Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi hakkında bilgi edinin.

Psikoloji nedir?

Psikoterapi veya konuşma terapisi, çok çeşitli akıl hastalıkları ve duygusal zorlukları olan insanlara yardım etmenin bir yoludur. Psikoterapi, rahatsız edici semptomları ortadan kaldırmaya veya kontrol etmeye yardımcı olabilir, böylece bir kişi daha iyi işlev görebilir ve refahı ve iyileşmeyi artırabilir.

Psikoterapinin yardımcı olduğu sorunlar arasında günlük yaşamla başa çıkmada güçlükler; sevilen birinin ölümü gibi travma, tıbbi hastalık veya kaybın etkisi; ve depresyon veya anksiyete gibi belirli zihinsel bozukluklar. Birkaç farklı psikoterapi türü vardır ve bazı türler belirli sorun veya sorunlarda daha iyi sonuç verebilir. Psikoterapi, ilaç veya diğer terapilerle kombinasyon halinde kullanılabilir.

Terapi Seansları

Terapi bir birey, aile, çift veya grup ortamında yürütülebilir ve hem çocuklara hem de yetişkinlere yardımcı olabilir. Seanslar tipik olarak haftada bir kez yaklaşık 30 ila 50 kişi arasında yapılır. Hem hasta hem de terapistin psikoterapiye aktif olarak katılması gerekir. Bir kişi ile terapisti arasındaki güven ve ilişki, birlikte etkili bir şekilde çalışmak ve psikoterapiden fayda sağlamak için esastır.

Psikoterapi, acil sorunlarla ilgilenen kısa vadeli (birkaç seans) veya uzun süredir devam eden ve karmaşık sorunlarla ilgilenen uzun vadeli (aylar veya yıllar) olabilir. Tedavinin hedefleri ve ne sıklıkta ve ne kadar süre ile görüşüleceğine ilişkin düzenlemeler hasta ve terapist tarafından ortaklaşa planlanır.

Gizlilik, psikoterapinin temel gerekliliklerinden biridir. Ayrıca, hastalar kişisel duygu ve düşüncelerini paylaşsa da, bir terapistle yakın fiziksel temas asla uygun, kabul edilebilir veya yararlı değildir.

Psikoterapi ve İlaç

Psikoterapi genellikle zihinsel sağlık durumlarını tedavi etmek için ilaçla birlikte kullanılır. Bazı durumlarda ilaç tedavisi açıkça yararlı olabilir ve diğer durumlarda psikoterapi en iyi seçenek olabilir. Birçok insan için kombine ilaç tedavisi ve psikoterapi tedavisi tek başına tedaviden daha iyidir. İyi beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku gibi sağlıklı yaşam tarzı iyileştirmeleri, iyileşmeyi ve genel sağlığı desteklemede önemli olabilir.

Psikoterapi İşe Yarıyor mu?

Araştırmalar, psikoterapi alan çoğu kişinin semptomlarda rahatlama yaşadığını ve yaşamlarında daha iyi işlev görebildiğini gösteriyor. Psikoterapiye giren insanların yaklaşık yüzde 75'i bundan bir miktar fayda görüyor. 1 Psikoterapinin duyguları ve davranışları iyileştirdiği ve beyin ve vücuttaki olumlu değişikliklerle bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Yararları ayrıca daha az hasta gün, daha az sakatlık, daha az tıbbi sorun ve artan iş tatminini içerir.

Beyin görüntüleme tekniklerinin kullanılmasıyla araştırmacılar, bir kişi psikoterapi gördükten sonra beyindeki değişiklikleri görebilmiştir. Çok sayıda araştırma, ruhsal hastalığı olan kişilerde (depresyon, panik bozukluğu, TSSB ve diğer durumlar dahil) psikoterapi almanın bir sonucu olarak beyin değişikliklerini tanımlamıştır. Çoğu durumda, psikoterapiden kaynaklanan beyin değişiklikleri, ilaçtan kaynaklanan değişikliklere benzerdi. 2

Psikoterapiden en iyi şekilde yararlanmaya yardımcı olmak için, terapiye işbirlikçi bir çaba olarak yaklaşın, açık ve dürüst olun ve üzerinde anlaşmaya vardığınız tedavi planını takip edin. Bir günlüğe yazmak veya konuştuğunuz şeyi uygulamak gibi oturumlar arasında herhangi bir ödevi takip edin.

Psikoterapi Türleri

Psikiyatristler ve diğer ruh sağlığı uzmanları çeşitli terapi türleri kullanır. Terapi tipinin seçimi, hastanın özel hastalığına, koşullarına ve tercihine bağlıdır. Terapistler, tedavi gören kişinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için farklı yaklaşımlardan unsurları birleştirebilir.

  • Bilişsel davranışçı terapi (CBT), insanların zararlı veya etkisiz olan düşünce ve davranış kalıplarını belirlemesine ve değiştirmesine yardımcı olur ve bunları daha doğru düşünceler ve işlevsel davranışlarla değiştirir. Bir kişinin mevcut sorunlara ve bunları nasıl çözeceğine odaklanmasına yardımcı olabilir. Genellikle "gerçek dünyada" yeni becerilerin uygulanmasını içerir. TCMB, depresyon, anksiyete, travma ile ilgili bozukluklar ve yeme bozuklukları dahil olmak üzere çeşitli bozuklukların tedavisinde yardımcı olabilir. Örneğin, BDT, depresyonu olan bir kişinin, depresyona katkıda bulunan olumsuz düşünce kalıplarını veya davranışları fark etmesine ve değiştirmesine yardımcı olabilir.
  • Kişilerarası terapi (IPT) kısa süreli bir tedavi şeklidir. Hastaların, çözülmemiş keder, sosyal veya iş rollerindeki değişiklikler, önemli kişilerle çatışmalar ve başkalarıyla ilgili sorunlar gibi sorunlu olan kişilerarası sorunları anlamalarına yardımcı olur. İnsanların duyguları ifade etmenin sağlıklı yollarını ve iletişimi ve başkalarıyla nasıl ilişki kurduklarını geliştirmenin yollarını öğrenmelerine yardımcı olabilir. En sık depresyon tedavisinde kullanılır.
  • Diyalektik davranış terapisi , duyguları düzenlemeye yardımcı olan belirli bir BDT türüdür. Genellikle kronik intihar düşünceleri olan insanları ve sınırda kişilik bozukluğu, yeme bozuklukları ve TSSB'si olan insanları tedavi etmek için kullanılır. İnsanların sağlıksız veya rahatsız edici davranışları değiştirmek için kişisel sorumluluk almalarına yardımcı olacak yeni beceriler öğretir. Hem bireysel hem de grup terapisini içerir.
  • Psikodinamik terapi , davranış ve zihinsel esenliğin çocukluk deneyimlerinden ve bilinçsiz (kişinin farkındalığı dışında) olan uygunsuz tekrarlayan düşünce veya duygulardan etkilendiği fikrine dayanır. Bir kişi, öz farkındalığını geliştirmek ve eski kalıpları değiştirmek için terapistle birlikte çalışır, böylece hayatının sorumluluğunu daha tam olarak alabilir.
  • Psikanaliz , psikodinamik terapinin daha yoğun bir şeklidir. Seanslar genellikle haftada üç veya daha fazla kez yapılır.
  • Destekleyici terapi , hastaların kendi kaynaklarını geliştirmelerine yardımcı olmak için rehberlik ve cesaretlendirmeyi kullanır. Benlik saygısı oluşturmaya, kaygıyı azaltmaya, başa çıkma mekanizmalarını güçlendirmeye ve sosyal ve toplumsal işleyişi iyileştirmeye yardımcı olur. Destekleyici psikoterapi, hastaların yaşamlarının geri kalanını etkileyen zihinsel sağlık durumlarıyla ilgili sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olur.

Bazen psikoterapi ile birlikte kullanılan ek tedaviler şunları içerir:

  • Hayvan destekli terapi - rahatlık sağlamak, iletişime yardımcı olmak ve travma ile başa çıkmak için köpekler, atlar veya diğer hayvanlarla çalışmak
  • Yaratıcı sanat terapisi – sanat, dans, drama, müzik ve şiir terapilerinin kullanımı
  • Oyun terapisi – çocukların duygularını ve hislerini tanımlamalarına ve bunlar hakkında konuşmalarına yardımcı olmak için

Bir Psikoterapist Bulmak ve Seçmek

Psikoterapi, psikiyatrlar, psikologlar, lisanslı sosyal hizmet görevlileri, lisanslı profesyonel danışmanlar, lisanslı evlilik ve aile terapistleri, psikiyatri hemşireleri ve psikoterapi alanında özel eğitim almış diğerleri dahil olmak üzere bir dizi farklı profesyonel tarafından sağlanabilir. Psikiyatristler de tıp eğitimi almış ve ilaç yazabilmektedir.

Bir kişinin iyi çalışabileceği bir psikiyatrist veya başka bir terapist bulmak önemlidir. Yönlendirme kaynakları birinci basamak hekimlerini, yerel psikiyatri topluluklarını, tıp okullarını, toplum sağlığı merkezlerini, işyeri Çalışan Yardım Programlarını (EAP) ve çevrimiçi kaynakları içerir (aşağıdaki çevrimiçi buluculara ilişkin bağlantılara bakın).

Federal yasa, çoğu durumda, psikoterapi de dahil olmak üzere ruh sağlığı hizmetlerinin, diğer tıbbi bakım maliyetlerine benzer şekilde sağlık sigortası tarafından karşılanmasını gerektirir. ( Ruh sağlığı bakımının sigorta kapsamı hakkında daha fazla bilgi edinin )