Psikoloji nedir? - Konular


Psikoloji nedir?

Psikoloji, insan zihninin incelenmesidir. Kişilik, beyin işlevi, bilinçli ve bilinçsiz zihin ve daha fazlasını içeren zihinsel süreçlere ve davranışlara odaklanır. Psikoloji bir bütün olarak deneysel psikoloji ve sosyal psikoloji olarak adlandırılan iki büyük alana ayrılabilir. Deneysel Psikoloji, veri toplamak ve araştırma yapmak için bilimsel yöntemlerin kullanımına odaklanır. Öğrenmeden kişiliğe ve bilişsel süreçlere kadar çeşitli psikolojik olayları araştırır. Öte yandan sosyal psikoloji, insanların düşüncelerinin, duygularının, inançlarının, niyetlerinin ve hedeflerinin başkalarıyla olan etkileşimleri tarafından nasıl yaratıldığına odaklanır. Sonunda, psikolojik araştırma ve bilgi, depresyon ve kişilik bozukluğu gibi akıl sağlığı sorunları olan hastaları analiz etmek ve tedavi etmek için kullanılır.

Çevrimiçi Uzman Psikolog

Yeni başlayanlar için ücretsiz çevrimiçi psikoloji kursları alın. Hem Tsinghua Üniversitesi hem de British Columbia Üniversitesi, klasik ve edimsel koşullanma gibi psikolojinin temel kavramlarını, gözlemsel ve psikoloji gibi farklı öğrenme türlerini ve çok daha fazlasını öğreneceğiniz giriş düzeyinde bir kurs sunar. Ayrıca, B.F. Skinner, Ivan Pavlov, vb. tarafından yapılan çalışmaların önemi de dahil olmak üzere psikoloji tarihi hakkında bilgi edineceksiniz.

Çevrimiçi Psikoloji Kursları ve Programları

Dünya çapındaki büyük üniversitelerden ve kurumlardan çevrimiçi kurslarla psikolojiye giriş yapın. EdX, video eğitimleri, sınavlar ve daha fazlası ile tamamlanan ilgi çekici ve etkili bir çevrimiçi öğrenme ortamında psikoloji hakkında bilgi edinmenize yardımcı olmak için tasarlanmış hem bireysel kurslar hem de çevrimiçi psikoloji lisans programları sunar. Daha derinlemesine çalışma için, çevrimiçi psikoloji ustası seçenekleri de vardır.

Sizi klinik, gelişimsel ve sosyal psikoloji ile tanıştıracak, kendi hızınızda ilerleyebileceğiniz üç kurs sunmaktadır. Klinik Psikolojiye Giriş'te, akıl hastalığının nedenlerini ve acıyı hafifletmek için tasarlanmış tedavileri öğreneceksiniz. Anksiyete ve şizofreni gibi yaygın psikolojik bozukluklar hakkında bilgi edinin ve klinik psikologların hastaları nasıl tedavi ettiğini daha iyi anlayın.

Gelişim psikolojisi insanın sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini inceler ve bu giriş kursu size alana iyi bir genel bakış sağlayacaktır. Bebeklerin ve çocukların sosyal bağları ve iletişim kurma ve dünyada işlev görme becerilerini nasıl geliştirdiklerini öğrenin. Yaşam boyunca çeşitli dil, bilişsel ve ahlaki gelişim aşamalarını gözlemleyin ve daha iyi anlayın.

Sosyal psikoloji insan etkileşimine odaklanır. İnsanların neden farklı şekillerde düşündüklerini veya davrandıklarını daha iyi anlayın. İnsanları sosyal ortamlarda yaptıkları gibi davranmaya neyin motive ettiğini öğrenin ve bireylerin kendileri ve başkaları hakkında nasıl düşündüklerine dair fikir edinin. Kurs ayrıca önyargı ve klişelerin kökenlerine de bakar.