Depresyon Tedavisi Nasıl Yapılır? - Konular


Depresyon Terapisi

Depresyon herkes tarafından bilindiği üzere toplumda en fazla görülen psikolojik rahatsızlıktır. Ayrıca ölüme en fazla sebep olan bir hastalıktır. Depresyonun bilinen en yaygın belirtileri uykusuzluk, iştahsızlık ve düşük enerjidir. Fakat tek belirtiler bunlar değildir. Depresyonun çok fazla farkı türü ve şiddet derecesi vardır. Depresyon görüntüsü olarak saldırganlık en çok ihmal edilen konulardan birisidir. Birçok psikolog depresyon tedavisi sürecinde saldırganlıkla karşılaşır. Tanı kitaplarında yer almayan bu belirti ile klinikte fazlaca görülmektedir. Özellikle ilerlemiş depresyonda oraya çıkan çaresizlik duyguları öfkeyi ve dolayı ile saldırganlığı tetikler. Tedavi edilmeyen depresyonlarda yıkıcılığın artması ve ilişkilerin düzeltilemeyecek şekilde bozulması saldırganlığın artmasının bir sonucudur. Saldırganlığın artmasıyla kişide dürtüsel davranışlar fazlasıyla görülür ve iş kaybı yaşanır.

 Depresyon ve Saldırganlığın İlişkisi

Depresyon sonucu ortaya çıkan iştah kaybı vücudun yeteri besini alamaması ile karbonhidrat miktarının azalmasına ve yağ yakımının başlamasına sebep olur. Açlık hissi artar. Açlık hissinin artması öfkeyi yoğun bir şekilde tetikler. Açlık saldırganlığın ilkel bir sebebidir. Eski çağlarda açlığın giderilmesi saldırganlıkla mümkün olabilmekteydi. Ayrıca vücutta yağ yakımının başlaması kaslardaki stresi arttırır. Bu da öfkeyi tetikleyici bir unsurdur. Kişinin diyet yaparken ya da spora giderken oluşan öfkenin sebebi de budur.

Depresyondaki kişinin uyku düzeni bozulur. Gece uykusu azalır. Genellikle uyku ihtiyacı azalır. Uyku süresinin azalması saldırganlık ve öfkeyi arttırır. Uyku zihinsel bir boşaltım aracı olduğu için uykusuzluk durumunda zihinsel yük artar. Depresyonda olmayan kişilerde dahi yaşanan kısa süreli uykusuzluk hali öfke ve saldırganlığı arttırmaktadır. Uzun süreli bozulmuş uyku düzeni ayrıca gerçekliği çarpık algılamamıza sebep olur. Ayrıca gece uykusunda salgılanan hormanlar duygusal dengelenmeyi sağladığından dolayı uykudan mahrum kalınması saldırganlığı tetikler.

Depresyon halindeki kişi canlılığını yitirmiştir. Bu canlılığı geri kazanmak için bilinçdışı bir uğraş vardır. Canlılığı geri kazanmanın yolu yeni duygular hissetmek ve ilişki kurmaktır. Öfke duygusu kişinin modunu yükselten bir duygudur, kalp atışını hızlandırır. Depresif ruh haline en yakın ve en canlı duygu öfkedir. Depresif kişi canlı hissetmek için öfke duygusunun içine çekilir. Depresif kişi ilişki kurmayı ister fakat bunun uygun bir yolunu bulamaz. Saldırganlık ilişki kurmanın uygunsuz bir yoludur. Depresyondaki bir kişi için saldırganlık tercih edilecek bir yol olarak görülür.

 Depresyon Nasıl Tedavi Edilir?

Kişide saldırgan bir davranış örüntüsü gözlemleniyorsa kapsamlı bir değerlendirme gerekir. Saldırgan davranış örüntüsünün altında antisosyal kişilik bozukluğu, malignant narsist vb. gibi kişilik bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları, depresyon olabilmektedir. Anemnez aşamasında bu tarz tanılar değerlendirilip dikkate alınmalıdır.

Depresyon belirtilerinden emin olundu ise kişinin iştah ve uyku takibi mutlaka yapılmalıdır. Harekete geçirici aktiviteler, hobi önerileri ev ödevi olarak verilebilir. Kilo takibi için bir beslenme uzmanından destek alınmalıdır. Ayrıca ilaç tedavisi için psikiyatrdan en az bir seans muayene talep edilmelidir. Depresyon çok yönlü bir bozukluktur ve bütüncül tedavi gerektirir.

Saldırganlığın anlamı tedavinin belirli bir aşamasından sonra sorgulanmalıdır. Klinikte saldırganlığın ortaya çıkışı farklı bağlamları içerebilmektedir. Örneğin; öfkenin sözel olarak ifade edilememesi fiziksel öfkeye yani saldırganlığa dönüşebilir. Saldırganlığın arkasından ortaya çıkan pişmanlık ve utanç duyguları depresyonun derinleşmesine sebep olur. Depresyon derinleşmesi öfkenin artması demektir. Kişi yaşadığı bu kısır döngüden öfkesini ifade etmenin sağlıklı bir yolunu bulana kadar çıkamaz.