Çocuk Psikolog: Çocuk Psikoloğu, Çocuk Terapi - Konular


ÇOCUK PSİKOLOG

Çocuğumuzla ilgili zaman zaman problemler yaşarız. Onlara kendimizi anlatamaz veya onların ne demek istediğini anlayamayız. Bazen sınırlar koymakta zorlanır ve hiçbir sözümüzü dinletemez hale geliriz. İletişim kuramamaktan yorulur çocuğumuzun bir an önce büyümesini dileriz. Sanırız ki bu çocuk olmakla ilgili büyüyünce her şey geçecek. Hayır yanılıyoruz büyüyünce değil birbirimiz anlamaya başladığımızda sorunlar düzelecek. Öncelikle yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. He ebeveyn çocuğuyla sorun yaşayabilir. Peki ne yapmalıyız, bu süreci nasıl aşmalı kimlerden destek almalıyız?

Çocuk psikiyatristleri, çocuk psikoloğu, psikolojik danışman, oyun terapisti, pedagoglar bu süreçte danışmanlık ve terapi hizmeti almak için başvuracağınız uzman kişilerdir.

Çocuk Psikoloğu / child psychologist

Çocuk psikoloğu çocuğun kişisel, zihinsel, fiziksel, bilişsel, cinsel vb. gelişimi konusunda çocuğa ve ebeveyne danışmanlık yapan uzman kişidir. Çocukların gelişim sürecinde karşı karşıya kaldıkları birçok sorunun çözümünde çocukla ve ebeveyn ile çalışır. Çocuk psikoloğu çocuğun yaşına göre farklı terapi yöntemleri kullanır. Çocuğa göre masal, resim, oyun, oyun materyalleri kullanır. Çocuk psikoloğu çocuk ile arasındaki terapötik ilişkiyi kullanarak çocuğun problemini anlamaya ve onu çözmesi için rehber olmayı hedefler. Çocuk psikoloğu çok çeşitli alanlarda çalışır. Çocuk psikoloğu bir çocuğun tüm gelişimsel dönemleri ile ilgili çalışır.

 Bebeklik dönemi: Gaz sancısı, meme reddi, kolik olma durumu, diş çıkarma dönemleri, bebeklerin çeşitli dönemlerde yüzleştiği sendromlar (2 yaş sendromu), anneden ayrılamama durumu gibi birçok problem ile ilgili ebeveynler çocuk psikoloğundan terapi desteği alabilir.

Okul Öncesi: Bezden ayrılma, tuvalet alışkanlığı kazandırma, memeyi bırakma, emziği bırakma, parmak emme, çeşitli yeme bozuklukları, hayatımıza fazlasıyla dahil olan telefon, tablet, televizyon ekranına maruz kalmak istemesi gibi konularda çocuk psikoloğundan danışmalık alabilirsiniz.

Okul Dönemi: Okul Fobisi, akran zorbalığı, öğrenme güçlükleri, ders çalışmaktan kaçması, arkadaşları ve öğretmeni ile olan sosyal ilişkilerinde yaşadığı zorluklar vb. ile ilgili çocuk psikoloğundan destek alabilirsiniz.

Ergenliğe Geçiş Dönemi: Zararlı alışkanlıklara yönelim, ebeveyn-ergen çatışmaları, kimlik bocalaması, fiziksel değişimler, sosyal ilişkiler vb. ile ilgili çocuk psikologlarından destek alabilirsiniz.

 Çocuk Psikoloğunun çalışma alanlarına tek tek bakalım. Çocuk Psikoloğu;

-Fobiler, Korkular, Kaygılar

-Kardeş kıskançlığı

-Tırnak yeme, parmak emme

- Zararlı madde bağımlılığı,

- Kleptomani (çalma hastalığı)

- Bilgisayar, telefon, tablet, ekran bağımlılığı

- Tuvalet alışkanlığı

-Altına kaçırma

-  Sınav kaygısı, derslerde başarısızlık, ders çalışmak istememe

- Çocukluk dönemi depresyonu, içe kapanıklık, depresif ruh hali

- Ebeveynle zıtlaşma, inatlaşma, karşıt olma hali

-Yeme bozuklukları

-Uyku Bozuklukları

- Kimlik Arayışı

-Öfke Kontrolü, Saldırganlık

-Öğrenme Bozuklukları: Disleksi (okuma ve yazmada yaşanan zorluk), Disgrafi (yazma güçlüğü)i, Diskalkuli (matematiksel işlemleri kavramada güçlük) … gibi alanlar çocuk psikoloğunun çalışma alanlarıdır.

Çocuk psikoloğu çocukla terapi yaparken bazı yöntemler kullanır. Bunların başında ise oyun terapisi gelir. Oyun terapisini çocuğun karşılaştığı sorunları sembolik bir oyun aracılığıyla ifade etmesidir. Çocuk psikoloğu oyun terapisi uygularken çeşitli oyunlar, oyuncaklar kullanır.  Oyun esnasında çocuğun beden dilini ve sarfettiği sözcükleri anlamlandır. Çocuğun oyununa dahil olur. Oyun terapisinde oynanan oyun evdekinden anlamsal olarak farklıdır. Oyun terapisinde çocuk psikoloğunun kullandığı oyuncaklar ve diğer materyaller özeldir ve hepsinin terapi açısından bir anlamı vardır. Oyun terapisinde çocuk psikoloğu çocuğa saygı duyar, onu olduğu gibi kabul edip değiştirmeye çalışmaz. Oyunu yeniden kurgulayarak çocuğun bilinç altındaki olumsuz duyguyu değiştirmeye, iyileştirmeye çalışır. Çocuk psikoloğu oyun terapisi uygulayarak çocuğun sahip olduğu travmatik anıları, dikkat eksiliğini, hiperaktivite problemlerini, yaşadığı kaygı, stres, korku, kendine güvenmeme, değersiz ve önemsiz hissetme, kendini ifade etmekte yaşadığı zorluk, içe kapanıklık, mutsuzluk vb. gibi birçok problemin çözümüne fayda sağlar. Çocuğun en sevdiği şey oyundur. Çocukları anlamanın en kolay yolu da onların oyunlarına dahil olmaktır. Bu Sebeple çocuk psikoloğu tarafından uygulanan oyun terapileri çocukları anlamanın sağlıklı bir yoludur.

Çocuk Psikoloğu tarafından uygulanan diğer bir yöntem ise Filial terapidir. Filial terapi çocuk psikoloğu tarafından ebeveynlere uygulanır. Ebeveynlere çocuğuyla nasıl oyun oynaması gerektiğini anlatmayı hedefler. Filial terapi alan ebeveynler çocuğuyla yaşadığı çatışmaların üstesinden oyun sayesinde kolaylıkla gelebilir. Mesela çocuğunuza sınır koymakta zorlanıyorsanız veya koyduğunuz kuralları kabul ettirmekte güçlük yaşıyorsanız bir çocuk psikoloğuna danışarak Filial terapi alabilirsiniz. Bu sürecin sonunda çocuğunuzu daha iyi anlayacak ve hayata onun çerçevesinden bakabileceksiniz.

Çocukluk dönemi sorunları ertelenmemeli. Her konuda olduğu gibi terapi, psikolojik tedavi konusunda da çocuklar yetişkinlere göre daha hızlı cevap vermekte ve daha çabuk iyileşme sağlamaktadır. Yetişkinler travmalarından kurtulmak için belki yıllarca psikolojik destek alırken çocuklar sorunları 1-2 ay gibi çok daha kısa sürelerde çözüme kavuşabilir ve psikolojik açıda daha sağlıklı bireyler olabilirler. Çocuğunuzda normal olmadığını düşündüğünüz düşünce, duygu ve davranışlar gözlemlerseniz uzman bir çocuk psikoloğuna başvurmakta geç kalmayınız.