Online Terapi

Danışman Hakkında

ONLİNE TERAPİ

ONLİNE TERAPİ NEDİR?

Online terapi, terapi hizmetini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için geliştirilmiş, yaklaşık 60 yıllık bir geçmişe sahip bir uygulamadır. Yüz yüze terapi imkânı olmayan kişilerin çeşitli iletişim yöntemleriyle terapi hizmetine erişimini sağlamaktadır.

ONLİNE TERAPİLER NE ZAMANDIR UYGULANMAKTADIR?

Online terapilerin geçmişi sanıldığı kadar kısa değildir. İlk online psikolojik hizmet denemesi 1959 yılında gerçekleşmiştir. Bu denemede internetin olmamasından dolayı kapalı devre bir tv sistemi kullanılmıştır. İlk ve kişiye özel tasarlanmış bu sistem sürdürülebilir olamamıştır. Daha sonrasında yaygınlaştırılabilen ilk sistem olan telefonla psikiyatrik destek uygulaması gelmiştir. Bu sayede hasta takipleri hastanelerde yoğunluk oluşturmadan yapılabildi. 1976’lı yıllarda Avrupa ve Amerika’da internet ve bilgisayar kişisel olarak ulaşılabilir olmuştu. İnternet ve bilgisayarın olması iletişimi ekonomik ve hızlı hale getirmişti. Online terapi de bu sayede yaygınlaşmış oldu.
Türkiye’de internetin ve bilgisayarların yaygınlaşması 2010 yılına kadar geciktiği için online terapi uygulamaları da bu yıllara kadar aktif olmadı. Dünya genelinde ve ülkemizde uygulanan terapilerin %70’i şu anda online gerçekleşmektedir.

ONLİNE TERAPİNİN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Online terapiler, internet üzerinden görüntülü yapılması yaygın olmakla birlikte tek türü bu değildir. Online terapiler yaygınlık sırasına göre internet üzerinden görüntülü, telefon üzerinden sesli, e-posta aracılı ile, sms üzerinden ya da ses kaydı paylaşımı aracılığıyla da yürütülebilmektedir. Farklı uygulama şekilleri farklı kişiler ve ihtiyaçlar için uygunluk göstermektedir. YETKİN PSİKOLOJİ aracılığıyla ister görüntülü ister sesli, ister yazılı terapi desteği alabilirsiniz.

ONLİNE TERAPİ YÜZ YÜZE TERAPİLER KADAR ETKİLİ MİDİR?

Online terapi uzun bir geçmişe dayanıyor olsa da danışanların online terapilere karşı önyargılı tutumları devam edebilmektedir. Terapi almayan kişilerle yapılan anket çalışmalarında katılımcıların yüksek bir bölümü bir gün terapi almak isterlerse bunun yüz yüze olmasını tercih edeceklerini söylemektedir. Online ve yüz yüze terapi deneyimi olan kişilerle yapılan anket çalışmasında ise katılımcıların yüksek bölümü iki uygulama arasında farklılıklar olsa da fayda açısından değişen bir şey olmadığını söylemektedir. Bu konuda yürütülen akademik çalışmalar danışan tecrübelerine paralel veriler sunmaktadır. Yapılan akademik çalışmalarda objektif testler de kullanılarak iki uygulama arasında etkililik farklı olmadığı bulunmuştur. Farklı ekollerin online terapi uygulamalarının değerlendirildiği bir başka çalışmada değerlendirilen her ekolün online terapiye uygun olduğu belirtilmiştir.

ONLİNE TERAPİ İLE YÜZ YÜZE TERAPİ BİRLİKTE UYGULANABİLİR Mİ?

Online terapi ile yüz yüze terapi birlikte de kullanılabilen uygulamalardır. Online terapi hizmeti alan bir danışan belli aralıklarla yüz yüze seanslara katılabilir. Danışan yüz yüze seansı da tecrübe etmiş ve farklılıklarını değerlendirebilmiş olmaktadır. Bazı durumlarda yüz yüze başlayan seanslar online seanslara dönüşebilmektedir. Bu bazen bir zorunluluk neticesinde bazen tercihle ortaya çıkmaktadır. YETKİN PSİKOLOJİ, online terapi platformu olmakla birlikte danışanların istekleri doğrultusunda yüz yüze seans imkanı sağlamaktadır.

ONLİNE TERAPİ HER PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK İÇİN UYGUN MUDUR?
Online terapi günümüzde bütün psikolojik ve psikiyatrik bozuklukta denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmış bir uygulamadır. Psikolojinin yaygın konuları olan majör depresyon, travmatik yaşantılar, uyku sorunları, ayrılık ve yas gibi konularda bağımsız araştırmalar yapılmış ve etkililiği kanıtlanmıştır. Yüz yüze terapi ile farklılık göstermediği saptanmıştır. Alkol, madde bağımlılığı, psikotik bozuklar ve çocuk, ergen uygulamalarında araştırma bulunmamaktadır. Bu gruba online terapinin uygunluğu konusunda farklı görüşler vardır.

ONLİNE TERAPİLERİN AVANTAJLARI

Online terapilerin birincil tercih edilme sebebi seyahat gerektirmemesidir. Seyahat engeli bulunan kişiler için terapi hizmetine erişim online terapi uygulamalarıyla mümkün olabilmektedir. Ayrıca online terapiler sanal ortamda gerçekleştiği için ofis giderleri gerektirmemekte ve daha ekonomiktir. Danışan ofise gittiğinde sekreter ya da diğer danışanlarla görüşmesi gerekirken online terapi bu tarz sosyal zorunlulukları ortadan kaldırır. Online terapi uygulamaları beyaz tahta, video kullanımı gibi eklentilere sahip olduğu için terapi tekniklerinin kullanımını kolaylaştırır. Psikoeğitim online ortamda daha rahat sağlanır. Online terapilerde erişim kolay ve hızlıdır. Terapi almaya karar verdiğiniz anda seansa başlayabilirsiniz.

ONLİNE TERAPİLERİN DEZAVANTAJLARI

Online terapiler yasal olarak kabul görmüş ve tanınmış olsa da yüz yüze terapiler kadar kabul görmüş durumda değildir. YETKİN PSİKOLOJİ, danışanların yasal ve hukuki sorunlar yaşamayacağını taahhüt etmektedir. Sizi olumsuz deneyimlerden korur.

FARKLI EKOLLERDE ONLİNE PSİKOLOJİ UYGULAMALARI

Her psikoterapi ekolü farklı teknikler ve uygulamalar barındırmaktadır. Bu sebeple online terapiye entegre olma şekilleri de birbirinden farklı şekillerde ve farklı hızlarda gerçekleşmektedir. Örneğin Freud’un ortaya koymuş olduğu psikanaliz ekolü temsilcileri önceleri online seansların verimli olmayacağına ve psikanalize uygun olmadığına dair düşüncelere sahipken son zamanlarda hızlı bir adaptasyon süreci geçirerek seansların tamamına yakınını online platformlara taşımıştır. Yüz yüze seanslarında danışanın divanda olduğu ve terapiste sırtı dönük olarak seansların gerçekleştirildiği bu ekol online seansta da danışan boş bir duvara bakarak seanslar ilerlemektedir. Bilişsel davranışçı terapi online seanslara en erken ve en hızlı geçiş yapan ekol olmuştur. Online terapi uygulamaları eklentileri bilişsel davranışçı terapi tekniklerine yüksek uyumluluk göstermektedir. Ödevlerin ve psikoeğitimlerin yoğun kullanıldığı bu ekol entegrasyon konusunda zorlanmamıştır. Hipnoz, emdr, hyt gibi hipnotik telkin aracılığıyla yürütülen tüm terapi ekolleri online terapiye hızlıca uyum sağlamıştır. Dinamik ekol temsilcileri, danışanın en ortamında seansa girmesinin duygulara erişimini kolaylaştırıcı bir faktör olduğunu belirtmektedir. Görüldüğü üzere ekollerdeki farklılıklar online terapi uygulama açısından zorluklar yaratmamakta aksine avantajlı yönleri daha ön planda olmaktadır.

ONLİNE TERAPİNİN GELECEĞİ

Gelecekte teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla online terapilerin, farklı bir yöne evrileceği düşünülmektedir. Şu an kullanılmayan artırılmış gerçeklik gözlükleri de online terapilerde kullanılmaya uygun tekniklerdir. Ayrıca yakında metaverse evreninde açılan psikolojik danışmanlık ofisleriyle karşılaşmamız mümkün gibi görünüyor.